Intake
Nadat je kind is aangemeld, nemen wij contact op om een afspraak in te plannen.
In de meeste gevallen wordt er aan ouder(s) of voogd gevraagd om met je kind naar het eerste gesprek te komen. Er kan dan rustig gesproken worden over de problemen die spelen bij je kind en tevens kennis worden gemaakt met elkaar. In sommige gevallen kan het zijn dat ouder(s) of voogd apart van het kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Gedurende de intake vormt de behandelaar een beeld van de problematiek. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en doorgenomen. Zo kan er meestal direct gestart worden met de diagnostiek en/of behandeling.

Op het moment dat er sprake is van bijkomende of ernstige problematiek naast of i.p.v. transgenderisme, waarbij er continue zorg nodig is, kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar derden (bijv. arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopedist, psychiater).

Diagnostiek
Je kind wordt getest op persoonlijkheid en bijkomende problematiek, naast persoonlijke gesprekken die plaatsvinden. Bij het ene kind is de diagnose transgenderisme, al dan niet met bijkomende psychische of lichamelijke problematiek, eenvoudiger vast te stellen dan bij het andere kind, omdat er sprake kan zijn van een samenhang van verschillende factoren. Door middel van vragenlijsten en gesprekken wordt al vaak veel helder. Soms is tevens observatie (in spel, thuis of op school) en onderzoek door anderen noodzakelijk. De psychiater kijkt hierin mee en beslist mee n.a.v. de resultaten van onderzoek.

Begeleidingstraject
Nadat een diagnose is vastgesteld wordt een vervolgbehandelplan opgesteld, dat aansluit bij de genderproblematiek van je kind.  Indien transgenderisme is vastgesteld, zullen wij een vervolgbegeleiding starten en alle fases doorlopen die daarbij horen, waarbij we zowel de transgender, de ouders/voogden als de verdere omgeving kunnen ondersteunen bij de omgang met het transgenderisme.
Voor de aanpak bijkomende problematiek maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden, afhankelijk van wat er speelt en welke behandeling naar verwachting het meest succesvol zal zijn bij uw kind.

Samenwerking met derden
Voor de medische begeleiding (puberteitsremmers tijdens de puberteit en eventuele operaties aan het einde van de puberteit) werken wij samen met en verwijzen wij door naar transgendercentra in Nederland.

Gemeenten
De nieuwe jeugdwet is 1 januari 2015 in werking getreden. Sindsdien coördineert de gemeente alle vormen van jeugdhulp. Wij hebben geen contracten met gemeenten gezien ons landelijke werkgebied. In alle gemeenten is het mogelijk om je kind te laten behandelen, maar hiervoor dien je zelf een PGB aan te vragen bij de gemeente. Meer informatie kun je vinden bij je eigen gemeente, die daarvoor vak een website hebben (e.v.t. te vinden via: degemeente.nl/mijn-gemeente).

Meldcode
Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan, dat de medewerker van T-cendent dient te volgen op het moment dat hij of zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt. Het helpt de medewerker alle zorgen op een rij te zetten, deze zorgen te bespreken met een collega en met de betreffende cliënt en/of het betreffende gezin. Dit om tot zorgvuldige afwegingen te komen over de situatie en die hulp te bieden die cliënt en/of het gezin nodig hebben.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de behandelaar.