Binnen T-cendent hebben we als team al 23 jaar een bijzondere expertise opgebouwd t.a.v. genderdysforie en de onderliggende problematiek.

Soms ontdekken mensen dat ze graag kleding (of onderdelen daarvan) dragen van de andere sekse of zelfs het idee hebben in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Soms kunnen ze niet overweg met de indeling in seksen en voelen zich daar niet inpassen. Dat heet allemaal genderdysforie. Er zijn verschillende vormen (o.a. travestie, transgenders en transseksuelen, draq queens, show girls, queer, non binair) en aanverwante dan wel onderliggende problematiek (o.a. fetisj, verslaving, body dysmorfic disorder, autisme, borderline, etc.) waarvoor een aparte behandeling wordt geboden.

Je kunt bij T-cendent terecht voor:

  • persoonlijke begeleiding bij het vinden van je eigen genderidentiteit, bij de vraag: Wie/wat ben ik nou precies? En: Hoever gaat het?
  • een deskundigenverklaring omtrent wijziging van geslacht
  • psychische begeleiding van het begin tot het eind van de transitie
  • verwerking van jeugdproblemen (oa. ontstaan door onderdrukking van de ware aard)
  • testen (met name op persoonlijkheidsproblematiek / onverwerkte problematiek en op onderscheid travestie-transgender- transseksualiteit)
  • begeleiding en behandeling bij ontstane relatie, gezins-, sociale en/of werkproblemen, van zowel transgenders als hun omgeving
  • begeleiding en doorverwijzing tijdens de Real Life Fase en/of hormoonfase
  • begeleiding en doorverwijzing tijdens eventuele operatieve fases als bijvoorbeeld FFS (gezichtsaanpassing) en SRS-fase (geslachtsaanpassing)
  • nazorg: begeleiding bij diverse problematiek na afloop van het operatieve traject
  • hulp voor de omgeving in de omgang met dit proces (partner, kind, familie, vriend, bekende, werk gesprekken)

Voor medische behandelingen (o.a. operaties), lichaams- en gezichtsaanpassingen, laseren, epileren, logopedie e.d. verwijzen wij door naar derden, zowel in Nederland als ook in het buitenland, waar wij al jaren mee samenwerken. De keuze van behandelaar is een vrije keuze van jou als cliënt.

         

T-cendent behandelt grensoverstijgend, conform de meest recente (inter)nationale richtlijnen van de Social Standards of Care van de World Professional Association for Transgender Health en de Nederlandse Zorgstandaard voor Transgenders.

Meer informatie over genderdysforie, genderdiversiteit clubs en partnerdagen vindt u op de website https://www.vereniging-genderdiversiteit.nl/

Informatie en uitwisseling van ideeën kunt u vinden op:
www.travestie.org
https://t-nederland.nl
www.transman.nl
www.transgendernetwerk.nl/transgenderinfo
www.transvisie.nl
www.transwerkt.nl

GB-GGZ zorg
Vanaf 1 januari 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ. Een behandeling binnen deze Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit:
– gesprekken met een psycholoog
– een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet, die je thuis kunt toepassen en die je kunnen helpen bij je psychische problemen);
– een combinatie van gesprekken en e-Health.
Deze behandeling kunnen wij toepassen bij lichtere vormen van transgenderisme en e.v.t. bij vervolgtrajecten.
Een psycholoog NIP en GZ-psycholoog zijn volledig erkend, gekwalificeerd en gediplomeerd in behandelingen van korte duur. De psycholoog is geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en net als de GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en valt daarmee onder de klachtenregeling van het NIP en het tuchtrecht van de BIG.

SGGZ zorg
Transgenderisme valt grotendeels onder deze vorm van gespecialiseerde GGZ-zorg met intensieve gesprekken en uitgebreid onderzoek, als mede begeleiding van de psychiater. Het kan ook zijn dat je problemen na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet opgelost zijn of dat ze niet behandeld kunnen worden in de Generalistische Basis GGZ, omdat er sprake is van meer heftigheid, lange duur en/of ernst van de problemen. Je huisarts kan zorgen voor een verwijzing.

Een psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, neuropsycholoog, psychiater en GZ-psycholoog zijn volledig erkend, gekwalificeerd en gediplomeerd in behandelingen van langere duur.

De genoemde specialisten zijn NIP geregistreerd (Nederlands Instituut voor Psychologen) en zijn ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en vallen daarmee onder de klachtenregeling van het NIP en het tuchtrecht van de BIG.

Intake
Nadat je jezelf hebt aangemeld, nemen wij contact op om een afspraak in te plannen. Je kunt alleen of samen met je partner naar het eerste gesprek toe komen. Er kan rustig gesproken worden over de problemen die spelen bij jezelf maar ook de problemen die spelen in de leefomgeving van de cliënt kunnen desgewenst aan bod komen. Voordeel van samen komen is dat je samen het proces doorleeft en elkaar minder snel kwijt raakt in deze persoonlijke ontwikkelfase. In sommige gevallen kan het zijn dat het beter is apart te komen en wordt elk of een van beiden met de eigen problematiek geholpen. Gedurende de intake vormt de behandelaar een beeld van de problematiek. Vervolgens wordt samen met jou een behandelplan opgesteld en doorgenomen. Zo kan er meestal direct gestart worden met de diagnostiek en/of behandeling.

Op het moment dat er sprake is van bijkomende of ernstige problematiek naast of ipv. transgenderisme, waarbij er continue zorg nodig is, kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar derden (bijv. arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopedist, psychiater) dan wel ondersteuning elders geregeld worden.

Diagnostiek
Je wordt getest op persoonlijkheid en bijkomende problematiek, naast de persoonlijke gesprekken die plaatsvinden. Bij de een is de diagnose transgenderisme (al dan niet met bijkomende psychische of lichamelijke problematiek) eenvoudiger vast te stellen dan bij de ander, omdat er sprake kan zijn van een samenhang van verschillende factoren. Door middel van vragenlijsten en gesprekken wordt al vaak veel helder. Soms is tevens onderzoek door anderen noodzakelijk. De psychiater kijkt hierin mee en beslist mee n.a.v. de resultaten van onderzoek. Nadat een diagnose is vastgesteld wordt een vervolgbehandelplan opgesteld, dat aansluit bij de genderproblematiek.

Begeleidingstraject
Naar aanleiding van het samen met jou opgestelde en ondertekende behandelplan wordt, indien transgenderisme is vastgesteld, een vervolgbegeleiding gestart en worden alle fases doorlopen die daarbij horen en die je wenst of noodzakelijk vindt. Daarbij kunnen we zowel de transgender als de verdere omgeving ondersteunen bij de omgang met het transgenderisme.

Voor de aanpak van  bijkomende problematiek maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden, afhankelijk van wat er speelt en welke behandeling naar verwachting het meest succesvol zal zijn.

Deskundigenverklaring
In Nederland is het mogelijk om het geslacht dat werd geregistreerd in je geboorteakte aan te laten passen. De wet die dit vanaf 2014 eenvoudiger maakte is de Transgenderwet. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een Deskundigenverklaring Wijziging geslacht aanvragen (mag niet meer dan 6 maanden oud zijn).

Wanneer je overtuigd bent van het feit dat je het geslacht op je ID-pas/paspoort/rijbewijs wilt wijzigen, omdat je zeker weet dat je je geboortegeslacht wilt wijzigen in het geslacht zoals je je van binnen voelt, dan kun je bij ons terecht. Er volgt een specifiek interview waarbij we samen met jou e.e.a.doornemen en je met name moeten voorlichten over de gevolgen van je keuze. Is het helder dat je die gevolgen begrijpt en overziet, dan kunnen we je de beoogde verklaring verstrekken. Mocht je al bij ons in behandeling zijn, dan wordt deze stap meegenomen in de behandeling en samen met jou overwogen.

Aan een deskundigenverklaring zijn kosten verbonden:
– gesprek met een deskundige 250,- euro incl. schriftelijke verklaring
Als je die niet zelf kunt betalen, dan kun je beroep doen op de Bijzondere Bijstand van je gemeente.Vraag dit altijd van tevoren aan om geen afkeuring van je gemeente te riskeren.

Ben je in Nederland geboren dan moet je met je huidige ID en de deskundigenverklaring naar de gemeente waar je geboren bent. Ben je buiten Nederland geboren, dan moet je naar de gemeente Den Haag (je moet wel maximaal 12 maanden legaal in Nederland wonen). Veel gemeenten hebben informatie op hun website staan hierover. Vaak moet je persoonlijk langskomen.

De wijziging van geslacht is een aantekening op je geboorteakte en de ambtenaar zal je een uitdraai meegeven voor je eigen administratie. Het kan even duren voor de wijziging ook in de Basisregistratie Personen is doorgevoerd. Je kunt dat op MijnOverheid controleren. In de tussentijd is je ID niet meer geldig, dus houdt daar rekening mee!!!

Is de wijziging doorgevoerd, dan kun je vervolgens bij je huidige gemeente nieuwe ID papieren aanvragen. Voor het rijbewijs moet de RDW de wijziging ook in haar systeem hebben overgenomen. Laat de Burgerlijke stand van je gemeente dat controleren of bel zelf het RDW voor je een nieuw rijbewijs aanvraagt.

Instanties die automatisch de wijziging doorkrijgen: zorgverzekeraar, pensioenfonds, SVB, belastingdienst, RDW, UWV.
Waar je het zelf moet regelen: bank, verzekering, verenigingen ed, abonnementen, huisarts, tandarts, ziekenhuis, loonadministratie en evt. diploma’s aanpassen via oude scholen

Heb je een buitenlands paspoort, dan ben je afhankelijk van de regels in dat land. Een ambassade moet je verder kunnen helpen. Spanje neemt de Nederlandse wijziging overigens over. Mocht je problemen ondervinden met het wijzigen van je buitenlandse paspoort, meldt het dan bij het discriminatiepunt van TNN.

Voornaamswijziging
Als je je geslacht laat veranderen, laat dan je voornaam direct mee veranderen tijdens dezelfde afspraak bij je geboortegemeente. Dan is het gratis! Ongeacht welke en hoeveel nieuwe namen/voorletters je kiest.