Om voor vergoeding van onze behandeling in aanmerking te komen dien je een verwijzing (bij kinderen ook een Beschikking tot PGB) te hebben. Deze kun je via de huisarts (en bij kinderen via een verwijzing van de huisarts bij het sociaal team van de gemeente) aanvragen. Daarnaast vragen wij je verzekeringsgegevens, BSN (burgerservicenummer) en een geldig identiteitsbewijs. Ons secretariaat helpt hierbij.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat je of elke maand een factuur krijgt van ons en zelf betaald, wat je achteraf van de verzekering terug krijgt. Aan het einde van alle behandelingen (of na een jaar als je behandeling langer duurt dan een jaar) dienen we eea, in bij de verzekering en krijg je het bedrag dat zij vergoeden retour. Let wel: ze vergoeden een percentage van het ingediende bedrag, afhankelijk van je polis en verzekering (restitutie polis krijgt meer vergoed dan een natura polis met een percentage dat meestal 60% of hoger is). Vraag eea. even na bij je verzekering (vergoeding voor vrijgevestigde GZ-psycholoog), zodat je weet op welke vergoeding je recht hebt.
Lees meer over vergoedingen op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Akte van Cessie/Betalingsregeling

Via een akte van cessie/betalingsregeling draagt een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan, namens de verzekerde, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. De mogelijkheid bestaat om bij T-cendent gebruik te maken van een akte van Cessie/betalingsregeling. Daarmee hoef je dus niet zelf elke sessie te betalen, maar kan T-cendent de kosten achteraf rechtstreeks bij je verzekering in rekening brengen. Je geeft dan een soort van machtiging af om dat mogelijk te maken. De meeste verzekeringen werken daar in elk geval zeker aan mee. Bespreek deze optie duidelijk met je behandelaar.

Eigen risico
Je intake en behandeling bij T-cendent worden, bij het indienen van de uiteindelijke totaalrekening aan het eind van je behandeling of per behandeljaar, door je zorgverzekeraar verrekend met je openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat door je zorgverzekeraar berekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat je hebt afgesproken met je zorgverzekeraar.
Kind- en Jeugd-behandelingen worden vergoed door de gemeente vanuit PGB’s. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Niet verschijnen op een afspraak
Ben je verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kun je annuleren door duidelijk je met je naam en afspraakgegevens in een app aan ons af te melden (06-86868848) dan wel via e-mail (info@t-cendent.nl) een afmelding te sturen.
Wanneer je niets laat weten dan appt en/of mailt de behandelaar je. Als je niet reageert, krijg je schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Je dossier wordt afgesloten als je niet reageert of tweemaal niet op een afspraak verschijnt of tweemaal binnen 24 uur afbelt.
Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt € 55,- per gemiste afspraak en € 85,- per gemiste intake of gemist onderzoek bij jezelf in rekening gebracht. Verzekeringen betalen daar niet voor.

DBC
Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd in een vast aantal minuten bij je verzekeraar.
Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven, zie:

Tarieven Basis GGZ 2018
Tarieven Specialistische GGZ 2018

De behandeling zelf betalen
Cliënten van T-cendent kunnen de behandeling zelf betalen. Daarmee ‘sparen’ ze als het ware een bedrag dat later (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van hun polis) bij de verzekering wordt teruggevorderd via een totaalrekening aan het einde van hun behandeling of behandeljaar, die ze zelf bij hun verzekering indienen.

De mogelijkheid zelf te betalen bestaat ook voor therapievormen die niet (meer) door de verzekeraar vergoed worden. Denk hierbij aan partner-relatietherapie of therapie voor rouwverwerking of arbeidsgerelateerde problematiek. Als je voor deze behandelingen zelf betaald, dan spreek je dus je zorgverzekering niet aan. Er gaan geen gegevens naar je zorgverzekeraar en je verbruikt geen eigen risico.

Wat ook zelf betaald moet worden is een deskundigenverklaring Transgender. De kosten daaraan verbonden zijn 180,- euro voor een gesprek met een transgenderdeskundige en het opstellen van de verklaring.

Kosten als je zelf betaalt
T-cendent hanteert standaardtarieven voor behandelingen. Elke behandeling start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1 uur met een gekwalificeerde behandelaar, waarin de problematiek wordt geïnventariseerd. Er wordt bekeken wat de beste behandeling is en hoeveel behandelsessies er ongeveer nodig zijn.
Voor de intake rekenen wij € 165,-.
Na de intake kan in overleg de behandeling gestart worden. Per behandelsessie wordt € 110,- gerekend.
Voor een relatietherapie wordt een sessie van 90 minuten i.p.v. de normale 45 minuten gebruikt en dus zijn de kosten € 220,- per sessie.

De kosten verbonden aan een deskundigenverklaring zijn € 180,- euro totaal voor een gesprek met een transgenderdeskundige en het opstellen van de verklaring.

Voorwaarden voor zelf betalen
Voor de intake onderteken je een formulier waarin je verklaart de behandeling zelf te betalen. Je bent altijd vrij de behandeling te stoppen wanneer je dat wilt.