De T van T-cendent staat voor Trans. Transcendent betekent: overstijgend, buiten het gewone tredend. Dat is het doel: de gemiddelde zorg overstijgen en buiten gebaande paden treden om diagnostiek en behandeling op maat te kunnen leveren voor transgenders. Maatwerk dat zoveel mogelijk aansluit bij je behoeften, maatwerk dat doel treft en oplossingen biedt aan jou als cliënt. Je verder helpen in het vinden van je eigen identiteit, het proces dat ‘leren leven met jezelf’ of ‘jezelf zijn’ wordt genoemd. Vaak is er immers sprake van een lange tijd niet jezelf hebben kunnen of durven zijn. Het doel is jezelf (opnieuw) vinden en de overgang naar trots zijn op wie je bent. En zorgen dat je omgeving zoveel mogelijk en steun gevend aanwezig kan blijven.

T-cendent is een naam die ook bij transgenders past, aangezien zij automatisch, al dan niet bewust buiten gebaande paden treden en het ‘traditionele, als normale ervaren man of vrouw zijn’ kunnen overstijgen.

Daar waar je het gemiddelde overstijgt, waar je buiten gewone paden treedt, daar is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen. Daar valt een wereld te winnen, daar doorbreek je vanzelfsprekendheden, daar wordt je geconfronteerd met jezelf en anderen en vind je nieuwe inzichten. Daar willen we met jou (aan) werken!

 

 

Zorgaanbod – transgenderzorg

Binnen T-cendent kun je terecht voor alle vormen van transgenderproblematiek en aanverwante problematieken.

Je kunt terecht als transgender zelf, voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van je volledige transitietraject. Waar mogelijk binnen de Generalistische Basis GGZ, maar meestal binnen de Specialistische GGZ. We werken met ons extramurale team volgens (inter)nationale standaards, die op maat kunnen worden omgezet in een behandelplan waarbij je persoonlijk zoveel mogelijk tot je recht komt. Daarbij verwijzen we je door naar externe partners voor diverse deelbehandelingen binnen je volledige transitie trajecten. Zo is alles verzorgd: van diagnostiek tot en met diverse operaties.

Ook partners, kinderen of anderen uit de omgeving die moeite hebben met de verandering, de transitie, kunnen bij ons terecht voor begeleiding, meestal binnen de Generalistische Basis GGZ. Het is immers niet altijd makkelijk om steun te bieden. Gevoelens van verlies, verwarring, boosheid, maar ook praktische vragen kunnen worden doorgesproken. Hoe begeleid je je partner, je kind, je familielid, vriend of werknemer in een dergelijk proces en hoe ga je met je eigen gevoelens om in deze? En als kind: hoe ga je om met de verandering van een van je ouders? Hoe vertel je het aan anderen en aan wie wel/niet en wanneer?


Dus:

Transgenderzorg op maat conform de internationale eisen (de Social Standards van de WPATH) en de zorgstandaard Transgenderisme), met diagnostiek, begeleiding en behandeling bij het complete proces, met doorverwijzing naar externe partners voor bijvoorbeeld ontharing, logopedie, invriezen van zaad/eicellen, gezichtsaanpassing, borstverwijdering of juist implantaten, geslachtsaanpassing e.d.

en/of

aanpak van bijkomende dan wel onderliggende problematiek als autisme, borderline, trauma’s, psycho-somatische klachten, angst, depressie, overspannenheid en burnout, e.d.

en/of

begeleiding voor de omgeving (partners, familie, vrienden, kinderen, werk etc.) in de omgang met de transitie

en/of

deskundigenverklaring i.v.m. geslachtswijziging