Wij doen ons uiterste best de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Onverhoopt bestaat er toch de mogelijkheid dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons dan weten.

Sinds 1 januari 2016 is de WKKGZ in werking getreden. Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen uiterlijk per 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgverlener. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen.

Lost een gesprek met uw zorgverlener of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgverleners moeten uiterlijk per 1 januari 2017 bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Hiertoe dient binnen T-cendent de NIP-geschillenregeling (zie klachtenreglement). Het voordeel daarvan is dat klachten, die binnenkomen bij de klachtenfunctionaris dan wel de geschillencommissie, inzicht geven in de tekortkoming en vaak de aanleiding vormen om de dingen beter te regelen. Zo worden nieuwe klachten voorkomen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten tbv de (werkzaamheden en inzet van de) geschillencommissie zijn voor rekening van T-cendent.

U kunt hier uw klacht melden of een brief sturen naar onderstaand adres. De klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Uw klacht wordt vertrouwelijk afgehandeld.

Adres
T-cendent
tav. de praktijkmanager
klacht@t-cendent.nl